Dat Nederland vergrijst en steeds pluriformer wordt is geen nieuws. Daarom hebben veel zorg-en welzijnsorganisaties aandacht voor diversiteit in personeelsbeleid en aanbod. Dat moet ook: je verhouden tot deze realiteit betekent inspelen op diversiteit. Door werk, producten en diensten en je organisatie voor iedereen toegankelijk te maken. Wij denken graag mee!

Dander werkt ook online (e-learning of  videoconferencing). Met onze psychologische kennis weten we als geen ander deelnemers ook digitaal bij de les te houden!

OUDERENZORG

Nu migranten- en LHBTQI-populaties steeds ouder worden, speelt culturele en seksuele diversiteit in de ouderenzorg ook een grotere rol. En ook personeel wordt steeds  diverser. Hoe speel je daarop in? We helpen beleid vormgeven, competenties van professionals ontwikkelen en onderzoeken wat cliënten van zorg verwachten.

VRIJWILLIGERSORGANISATIES

Vrijwilligersorganisaties hebben steeds meer behoefte aan verse krachten. Ook met verschillende sociaal-culturele achtergronden, om zo de net zo diverse doelgroep in het vizier te krijgen (en houden). Maar hoe zorg je voor zo’n vrijwilligersteam van diverse pluimage? En hoe manage je dat team? In de trainingen staan de vragen van de organisatie zelf centraal, maar het gaat bijvoorbeeld ook over werving of het bereiken van een bredere doelgroep.

statushouders

“We hebben te maken met een grote diversiteit aan gezinnen. Voor goeie opvoedingsondersteuning is het voor Humanitas belangrijk dat onze coördinatoren deskundig zijn met betrekking tot diversiteit in het vrijwilligersteam . Dander gaf een workshop die de deelnemers in hun kracht zette. Ze konden onderling ervaringen uitwisselen en er werd een theoretisch kader gegeven en praktische tips. De coördinatoren waren heel gemotiveerd het nu in de praktijk verder toe te passen.”

Sandra Hollander
Projectleider Landelijk Steunpunt Home-Start/Home-Start+ bij Vereniging Humanitas

statushouders

STATUSHOUDERS

Werk jij met statushouders of ondersteun je mensen die dat doen? Dan weet je hoeveel geweldige impact het werk kan hebben. Maar dan weet je óók hoe frustrerend miscommunicatie is. En hoe demotiverend het kan zijn als mensen daardoor afhaken. Leer soepeler omgaan met cultuurgevoeligheden en ongemakkelijke situaties en maak van jouw organisatie een powerhouse op het gebied van statushouders!

mantelzorgers

“Een heel fijne samenwerking en heel mooi werk! Sharon en haar collega’s organiseerden een traject met interactieve, praktische trainingen voor de matchers van NewBees. Verdieping en naadloze aansluiting op de werkwijze, missie en doelgroep van NewBees. Maatwerk. Precies volgens de waarden van NewBees. Dichtbij, praktisch, gelijkwaardig en (focus op) Talent.”

Dorien Marres
Operation Manager at New Bees

mantelzorgers
mantelzorgers

MANTELZORGERS

Naar schatting is een op de drie Nederlanders mantelzorger, een groot deel is vrouw en heeft een migratieachtergrond. Zij zijn vaak veel jonger dan gemiddelde mantelzorgers en zorgen een langere periode voor hun familielid. Hoe help je hen overeind blijven? Wij staan je bij.

mantelzorgers
senioren

SENIOREN

Als het over ‘senioren’ gaat, richten we ons  vaak op  ouderen die kwetsbaar zijn. Door gezondheidsproblemen. Of door eenzaamheid. Maar naast steun bij problemen willen senioren vaak ook actief betrokken blijven bij hun omgeving. Wij steunen professionals die álle senioren – met en zonder migratieachtergrond- in hun kracht willen zetten. Met inzichten over diversiteit en wensen van deze mensen kan ook jouw organisatie producten ontwikkelen die passen bij deze levensfase. Mooi voorbeeld is de Opstapweek.

senioren

DIALOGEN

Met elkaar in gesprek gaan terwijl je fundamenteel van mening verschilt is verre van simpel. Een dialoog kan daarvoor een goed middel zijn. Maar in praktijk leveren die vaak te weinig op: deelnemers zijn erna eigenlijk vooral nóg meer overtuigd hun mening, of blijven hangen in algemeenheden zoals ‘Als we maar respect hebben voor elkaar’. Wij helpen je beslissen wanneer en hoe een dialoog wél werkt. Want meer begrip en minder sociale afstand, wie wil dat niet?

MEER WETEN?