Diversiteit is hot. Het staat bij iedere organisatie op de to-do-lijst (of zou erop moeten staan). Omdat inclusie organisaties krachtiger kan maken.
Wij weten hoe je de waarde (en die is enorm!) van je diverse team ook echt laat gelden. En de onzichtbare verschillen tellen hierbij net zo hard mee als de zichtbare.*

Dander werkt ook online (e-learning of videoconferencing). Met onze psychologische kennis weten we als geen ander deelnemers ook digitaal bij de les te houden!

diversiteitsbeleid
WERVEN EN SELECTIE

Instroom van werknemers en trainees met een diversiteitsprofiel krijgt op dit moment extra aandacht binnen veel organisaties. Tegelijkertijd is duidelijk dat je de kracht van diversiteit, voor innovatie en kwaliteit, pas oogst als er een inclusieve cultuur is. Dat gaat dan niet alleen over diversiteit (in aantallen werknemers) maar ook over een werkcultuur waarin ruimte is voor zichtbare (bijv. etniciteit, geslacht, leeftijd) én onzichtbare diversiteit. Wil je weten hoe je dit goed doet? Check snel ons aanbod hier.

diversiteitsbeleid
diversiteitsbeleid
HRM-INSTRUMENTEN: PRODUCTIVITEIT, DIVERSITEIT & INCLUSIE

Als leidinggevende en HR-medewerker zit je op een positie waar je écht het verschil kan maken met je werk. Met de sleutelrol in de organisatie schep je voorwaarden waardoor medewerkers op hun plaats zijn in de organisatie, goed aan het werk kunnen. En zich verder kunnen ontplooien! In deze werksessies nemen we diverse HRM-instrumenten van de organisatie onder de loep. Zo ontdekken we welke voorwaarden helpen om individuele verschillen te laten bijdragen aan de kwaliteit en inclusiviteit van het team.

diversiteitsbeleid
diversiteitscommunicatie

DIVERSITEITSCOMMUNICATIE

Wil je in de diverse samenleving sollicitanten, klanten of burgers bereiken? Je weet natuurlijk dat mensen ‘lezen’ vanuit verschillende referentiekaders, maar hóe je het dan aanpakt is een tweede. Wat extra kennis daarover is fijn. Steek je het liefst meteen de handen uit de mouwen? Dan doen we een werksessie. Gebruikersonderzoek kan ook, de uitkomsten bieden we dan op een overzichtelijke manier aan, mét theoretische achtergrond.

diversiteitscommunicatie
masterclass

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP: MASTERCLASS DIVERSITEIT ZONDER TABOES

Managers geven richting, bouwen bruggen en zorgen dat iedereen zich thuis voelt. Althans, dat is de bedoeling. Veel managers kunnen wel wat hulp gebruiken op deze soms hobbelige en ongemakkelijke weg: ontdekken hoe je rekening houdt met elkaar, zodat je niet op eieren hoeft te hoeven lopen en effectief samenwerkt. Deze masterclass is perfect voor leiders die niet bang zijn om een taboe of twee te tackelen!

masterclass
diversiteitsscan

DIVERSITEITSSCAN

Met een diversiteitsscan op maat brengt Dander in beeld welke kansen en mogelijkheden er zijn om tot samenhangend diversiteitsbeleid te komen. We gaan na in welke mate er een werkcultuur is met ruimte voor zichtbare (bijv. etniciteit, geslacht, leeftijd) én minder zichtbare diversiteit in de organisatie? Aan de hand daarvan krijg je als organisatie beter zicht op welke stappen er nog te zetten zijn zodat diversiteit en inclusiviteit in het team plaats krijgt en werkplezier toeneemt, (ongewenste) uitstroom en ziekteverzuim afneemt.

diversiteitsscan
onderzoek

ONDERZOEK EN ADVIES

Verzamelen, duiden en toepassen: daar draait het om bij onze onderzoeken en adviezen. Om zaken tot op de bodem uit te zoeken maken we gebruik van een scala aan kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. En natuurlijk up-to-date sociaalwetenschappelijke inzichten en alle mogelijkheden die de digitale wereld biedt. Bij het advies dat daaruit volgt staat altijd de mens centraal.

Als je wilt meten of inspanningen het gewenste effect hebben kunnen we kwantitatief onderzoek (papier, online, survey) doen onder grotere groepen. We werken vaak samen met doorgewinterde en innovatieve andere onderzoekers, waardoor we ook digitale tools en social media kunnen inzetten. En we kunnen zorgen dat zo’n onderzoek geschikt wordt gemaakt voor bijvoorbeeld kinderen, jongeren of laagtaalvaardigen.

Wanneer diepte-informatie van belang is, doen we kwalitatief onderzoek. We duiken diep de stof in  via interviews, literatuuronderzoek en observatieonderzoek, zowel desk als field. We blinken uit in het verzamelen van informatie die onder de oppervlakte ligt: meningen, gevoelens en de ‘waarom’ en ‘hoe’-vragen. Soms gebruiken we foto’s om mensen uitspraken en verhalen te ontlokken. Ook weten we mensen te bereiken die voor andere onderzoekers ‘ongrijpbaar’ zijn. 

onderzoek

“Dander heeft voor ons een onderzoek gedaan door mensen met verschillende achtergronden te vragen naar hoe wij ons als werkgever presenteren. Deze groep heeft ook een sollicitatiereis gemaakt via de site. We hebben de ambitie om meer mensen met een diverse achtergrond aan te nemen en willen ons als zodanig presenteren maar ziet de sollicitant ons ook zo? Na Danders onderzoek en advies hebben we duidelijke tips en aanwijzingen gekregen. Nu kunnen de HRM-afdelingen veel gerichter aan de slag met vacatureteksten en weten we veel meer waar we moeten zoeken en of ons presenteren als werkgever. Zo wordt de Hogeschool van Amsterdam steeds meer een organisatie die net zo divers is als de stad waarin we werken.”

Aliya Celik
Projectmanager Diversiteit & Inclusiviteit, Hogeschool van Amsterdam

welkominmijnwijk

JONGEREN ALS EXPERTS

Medewerkers van stedelijke organisaties die willen weten wat er écht leeft in de wijk, wat er gebeurt in de haarvaatjes van de samenleving, leren de omgeving leren kennen door met onze ‘junior guides’ de hort op te gaan. Hoe betrek je bewoners? Wat hebben jeugdwerkers of winkeliers nodig? Waar liggen de prioriteiten voor buurtbewoners? Ontdek het allemaal.

welkominmijnwijk
MEER WETEN?