Wat betekent samen leren en leven met anderen? Op school en onderwijsinstellingen vorm je een mini-maatschappij: een ‘blauwdruk’ van hoe je samenleeft met verschillen. Hoe voeg je als onderwijsprofessional optimaal waarde toe? Dander helpt docenten en leerlingen beter presteren en ontwikkelt klassenprojecten voor in de boekjes. De basis hebben we in ons hoofd, maar het wordt altijd maatwerk!

Dander werkt ook online (e-learning of  videoconferencing). Met onze psychologische kennis weten we als geen ander deelnemers ook digitaal bij de les te houden!

Hogescholen
BEGELEIDING VAN HOGESCHOLEN

Wij hebben jarenlange ervaring in de begeleiding van hogescholen, met als expertisegebied het wervings- en selectieproces. Studentenpopulaties zijn dé afspiegeling van de samenleving, en dit wil je ook terugzien bij je medewerkers. Wanneer je hier niet op inspeelt, komt de kwaliteit van het onderwijs in gevaar. Niet alleen omdat je ‘diverse talenten’ mist op een krapper wordende arbeidsmarkt, maar ook omdat je zo aansluiting mist bij de brede sociaal-maatschappelijke context van de superdiversiteit in en om Amsterdam.

Hogescholen
TEAMBIJEENKOMSTEN

Hoe klein een klaslokaal ook is, leerling en leerkracht staan vaak kilometers uit elkaar. Dat was ‘vroeger’ al zo, maar door etnische, sociale en culturele diversiteit is dit nog verder toegenomen. In de teambijeenkomsten helpen we het team antwoord vinden op de vraag hoe je ervoor zorgt dat je  dat je toch in gesprek kan gaan – en blijven – over politiek, cultureel of religieus gevoelige onderwerpen.  Ontdek samen met je team waar de moeilijkheden liggen. En wat je er samen aan kan doen.

meedenksessie directie
meedenksessie directie
MEEDENKSESSIE MET DE DIRECTIE

Burgerschap is een verplicht vak op school, maar verdraaid lastig om vorm te geven. Scholen worden door de onderwijsinspectie dan ook vaak ‘op de vingers getikt’. Een samenhangende aanpak vraagt behoorlijk wat denkwerk. Wil je hulp bij een heldere formulering van wát je leerlingen op jouw school wil meegeven? We begeleiden het directieteam graag en als we toch bezig zijn kijken meteen hoe we de effecten kunnen monitoren.

leerkrachten
leerkrachten

LEERKRACHTEN IN HUN KRACHT

Hoe sta je als leraar zelfverzekerd voor een diverse klas? Je wilt graag effectief lesgeven, levelen met leerlingen, maar ook trouw zijn aan je waarden en normen. Wij weten hoe! We helpen jou om leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergronden te betrekken bij de lessen en echt iets bij te dragen.

stem leerling
stem leerling

STEM VAN DE LEERLING

Gevoelige onderwerpen als seksuele diversiteit en slavernij: hoe kaart je die aan in de klas zonder op tenen te trappen of ongemakkelijke situaties te veroorzaken? Vraag het leerlingen zelf! Door samen met leerlingen in kaart te brengen wat zíj nou eigenlijk van leerkrachten verwachten helpen we bij een veilig en prettig verloop van dit gesprek.

WIMW
WIMW
welkominmijnwijk

ONTMOETINGEN IN WELKOM IN MIJN WIJK

Welkom in mijn Wijk is een project voor basisschoolkinderen die opgroeien in dezelfde stad, maar in totaal verschillende werelden. In dit levendige project krijgen kinderen (zelf)vertrouwen in het omgaan met onbekende kinderen met andere achtergronden. Ze ontmoeten elkaar in verschillende wijken in hun eigen woonplaats. Welkom in mijn Wijk is een bekroond project en samen met onderzoeker en politicoloog Anita van der Stap ontwikkeld.

welkominmijnwijk
schoolbank naar werkvloer
schoolbank naar werkvloer
schoolenwerk

VAN SCHOOLBANK NAAR WERKVLOER

Als je op het VMBO zit is een stage vinden (en houden!) vaak niet makkelijk. Hoe help je als school bij de juiste aansluiting tussen school en een werkplek? Wij weten van alles over de sociale vaardigheden die je daarbij nodig hebt! Voor JINC ontwikkelden we bijvoorbeeld een programma dat inmiddels al jaren in gebruik is. Een tipje van de sluiter: werkgevers worden direct betrokken in het trainingsproces en ook omgaan met discriminatie en uitsluiting komen aan bod.

schoolenwerk
Films spellen methoden
Films spellen methoden
spellenmethoden

FILMS, SPELLEN EN METHODEN

Pesten, globalisering, homofobie, antisemitisme, islamofobie, democratische vorming en de invloed van media: wij weten precies welke films en spellen er te vinden zijn over al deze onderwerpen en helpen scholen de beste opties selecteren voor specifieke doeleinden. Niets geschikts? Dan maken we ze gewoon zelf!

spellenmethoden
MEER WETEN?