Veel senioren bezoeken graag het theater of een mooi concert, maar gaan niet meer zo snel ’s avonds alleen de deur uit. Zeker wanneer hun partner wegvalt, of wanneer men afhankelijk is van het openbaar vervoer. Stichting Vier het Leven organiseert daarom theater- en concertbezoeken onder begeleiding en maakt het mogelijk dat senioren samen met een groepje naar een bijzondere voorstelling kunnen gaan.

Vier het Leven – Ook voor oudere migranten en vluchtelingen?
Ook onder oudere migranten en vluchtelingen is eenzaamheid en sociaal isolement een probleem. Vier het Leven bereikt echter weinig ouderen met een migratieachtrgrond. Is dit omdat er geen interesse voor culturele uitjes is, of omdat het aanbod nog niet aanspreekt? Dander deed in samenwerking met Bureau Sonar in opdracht van Stichting Vier het Leven onderzoek naar interesse voor deelname aan culturele uitjes onder diverse groepen senioren.

Dander inventariseerde onder welke groepen ouderen eenzaamheid groot is, en bij welke groepen een wens tot culturele uitjes bestaat. Senioren werden geïnterviewd om duidelijk te krijgen welke voorstellingen de senioren interessant vinden en hoe ouderen met een migratieachtergrond het beste benaderd konden worden. Specifieke aandacht ging hierbij uit naar diverse groepen vluchtelingenouderen. Op basis van het succes en de knelpunten van de pilot brachten Dander en Bureau Sonar advies uit, zodat geïnteresseerde autochtone én senioren met een migratieachtergrond kunnen deelnemen aan theater- en concertbezoeken. Er moet bijvoorbeeld meer aandacht komen voor de behoeften van de ouderen zelf.