Naar schatting doet 1 op de 3 Nederlanders aan mantelzorg. Zo’n 610.000 Nederlanders zorgt intensief voor een ziek of gehandicapt familielid, of iemand anders uit de nabije sociale omgeving. Ongeveer 400.000 van die mantelzorgers voelt zich zwaarbelast door langdurige en intensieve hulp (van meer dan 8 uur per week) die ze bieden. Onder hen is een aanzienlijk deel Nederlanders met een migratieachtergrond, en het betreft vaak vrouwen.

Onzichtbare zorg
Mantelzorgers met een migratieachtergrond zijn vaak veel jonger dan andere mantelzorgers en zorgen over een langere periode voor hun familielid. Soms weten ze niet dat ze ondersteuning kunnen krijgen. Maar ook als zij dat wel weten, betekent dat nog niet dat ze er gebruik van maken.

Hoe ondersteun je mantelzorgers met een migratie-achtergrond?
In opdracht van de Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) ontwikkelde Dander een programma voor professionals om effectief in te spelen op de ondersteuningsbehoeften van deze mantelzorgers. Het trainingsprogramma diende als uitgangspunt voor initiatieven op lokaal en regionaal niveau.