In opdracht van Home-Start (opvoedondersteuning door vrijwilligers) ontwikkelde Dander de training ‘Effectief Begeleiden van Divers Vrijwilligersteam’. De volgende vraagstukken kwamen aan bod:

  • Waar let je op wanneer je Nederlanders met een migratieachtergrond in je vrijwilligersteam hebt?
  • Waarom moet je aandacht besteden aan diversiteit in je team?
  • Hoe begeleid je je diverse vrijwilligers effectief?

Deze vraagstukken en meer kwamen aan bod tijdens de training ‘Begeleiden van Divers Vrijwilligersteam’, georganiseerd door Dander.De aanwezigen – tientallen vrijwilligerscoördinatoren uit heel Nederland – wisselden knelpunten, tips en best-practices uit. In de praktijk blijkt dat diversiteit een grote rol speelt. Reden zijn o.a. het leren van elkaar, het belang van meerdere perspectieven en diversiteit onder gezinnen. Verschillende methoden en tips en tricks werden gedeeld.

Meer weten?
Wil je meer weten over opvoedondersteuning? Dan ben je bij Home-Start aan het juiste adres. Home-Start is een wereldwijd programma voor opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte opvoedvragen: “Bij Home-Start hebben we te maken met een grote diversiteit aan gezinnen. Voor goede opvoedingsondersteuning door vrijwilligers is het voor Home-Start belangrijk dat onze coördinatoren deskundig zijn met betrekking tot diversiteit in het vrijwilligersteam. Dander gaf tijdens onze landelijke dag een workshop die de deelnemende coördinatoren in hun kracht zette. Ze konden onderling ervaringen uitwisselen en er werd een theoretisch kader gegeven en praktische tips. De coördinatoren zijn heel gemotiveerd het nu in de praktijk verder toe te passen.” (Projectleider Landelijk Steunpunt Home-Start/Home-Start+ bij Vereniging Humanitas, Sandra Hollander).