Dander maakt gebruik van een breed scala aan onderzoeksmethoden om iets tot de bodem uit te zoeken. Onze projecten en trainingen zijn gebaseerd op sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Kwalitatief onderzoek
Wanneer diepte-informatie van belang is, werkt Dander niet met algemeenheden. We duiken de stof in door interviews, literatuuronderzoek, observatieonderzoek… Foto-elicitatie als onderzoeksmiddel vinden we bovendien ook interessant. We zijn goed in het verzamelen van informatie die juist onder de oppervlakte ligt. Het gaat dan meestal om het vinden van antwoorden die niet met cijfers samenhangen, maar over meningen, gevoelens en de ‘waarom’ en ‘hoe’ vragen. We doen graag en regelmatig deskresearch en fieldresearch; bij de verzameling van deze secundaire gegevens gebruiken we bronnen die niet speciaal voor onderzoek zijn verzameld, maar wel veel inzicht kunnen geven.

Kwantitatief onderzoek
Verandert er écht wat door een (sociale) interventie? Hebben de inspanningen voor verandering het gewenste effect? Voor ons en onze klanten van groot belang. We gebruiken kwantitatief onderzoek (papier, online, survey) wanneer grotere groepen deelnemen aan een interventie, bijvoorbeeld om een voor- en nameting te doen. We doen dit in samenwerkingsverband met universiteiten, waarbij we speciaal nagaan of de manier van informatie verzamelen ook werkt voor kinderen, jongeren of laag taalvaardigen. Bij kwantitatief onderzoek moet je denken aan enquêtes met meerkeuzevragen of vragen met hoeveelheid, aantallen en tijdsduur.