Personeel op luchthavens krijgt veel te maken met agressie van reizigers. Naast intimidatie, belediging en bedreiging, worden zij soms zelfs geconfronteerd met fysiek geweld. Verschillen in culturele achtergrond en taal kunnen hierin meespelen. In een training leren werknemers in internationale omgevingen omgaan met agressiviteit van reizigers.

Training voor weerbaarheid en interculturele communicatie
De training maakt medewerkers weerbaarder. Zij voelen zich bovendien beter voorbereid op lastige situaties. Tijdens de training Omgaan met Agressie leren deelnemers adequaat te reageren op agressief gedrag door verschillende typen agressie en hun oorzaken te herkennen. Bovendien leren zij grenzen te stellen en beter om te gaan met eigen emoties. Deelnemers oefenen verschillende de-escalerende technieken waarmee zij agressieve klanten kunnen benaderen.

.