Veel zorg- en welzijnsinstellingen houden zich bezig met hoe zij de zorg effectief kunnen afstemmen op de multiculturele samenleving. Dit vraagt om een veranderingsproces op twee niveaus: zowel personeelsbeleid als aanbod.

Zorgaanbod voor multiculturele doelgroepen
Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW) is een organisatie voor thuiszorg, vrijwilligerswerk en maatschappelijk werk. De stichting wilde weten of het zorgaanbod dat zij ontwikkelde ook interessant is voor verschillende multiculturele doelgroepen.

Dander maakte daarom een inventarisatie en analyse van de producten in de organisatie en de opgebouwde expertise binnen de organisatie, dit gebeurde o.a. op basis van interviews met medewerkers. Het advies wees op producten en expertise die van belang kunnen zijn voor andere organisaties die multiculturele doelgroepen bedienen. Dander deed suggesties over de manier waarop de expertise overgedragen kan worden.