Dander ontwikkelt en begeleidt interventies om de acceptatie van homoseksualiteit te vergroten.

Tolerantie voor homoseksualiteit?
Er wonen in Nederland naar schatting zo’n 900.000 homo’s, lesbiennes en biseksuelen. Nederlanders staan steeds positiever tegenover seksuele diversiteit, maar als het concreet wordt, dan is tolerantie minder makkelijk. Een derde van de Nederlanders neemt aanstoot aan zoenende mannen in het openbaar – tegenover 12% bij hetero’s (SCP, 2015). Een negatieve houding ten aanzien van seksuele diversiteit komt relatief vaak voor bij lager opgeleiden, orthodox religieuzen en leden van etnische minderheden. Dander maakte verschillende producten om bij diverse doelgroepen homoseksualiteit bespreekbaar te maken.

Documentaires en publicaties
Dander droeg bij aan de film Geloof in Liefde, waarin mensen met uiteenlopende achtergronden over het onderwerp liefde, homoseksualiteit en geloof worden geïnterviewd. Deze film en de documentaire Help! Een Homo in de Klas zijn via Dander aan te vragen.
In de documentaire Help! een Homo in de Klas van Claudia van Deudekom staat het werk van COC-voorlichters op scholen centraal. Dander werkte mee aan de redactie van de film en ontwikkelde een dialoog handleiding om de documentaire te gebruiken op scholen, verenigingen en organisaties.
Ook publiceerde Dander artikelen voor diverse tijdschriften over het bespreekbaar maken van homoseksualiteit binnen etnisch-religieuze kringen:

in Zorg & Welzijn verscheen een artikel over de effecten van dit project, in het tijdschrift Spino van het Humanistisch Verbond een beschouwend artikel over gesprekken binnen de Ghanees-Nederlandse gemeenschap.

Hoe maak ik homoseksualiteit bespreekbaar in de klas?
Het is moeilijk om stereotypen onderuit te halen. Wat kan je doen om homoseksualiteit bespreekbaar te maken? Film en theater kan goed werken. Echter moet er rekening worden gehouden met een aantal dingen alvorens het gewenste resultaat wordt bereikt. Het werkt vooral als de heteroseksuele kijker zich kan leven in de negatieve gevolgen van uitsluiting, en empathie voelt voor de homoseksuele karakters. Inleven is echter wel aan een aantal voorwaarden verbonden. Het werkt bijvoorbeeld niet als er sprake is van een te grote afkeer voor homoseksualiteit of een negatief zelfbeeld bij de kijker. Naast film en theater kunnen dialogen in de klas, en bijvoorbeeld op de werkvloer, ook goed werken.

Dialogen – gestructureerde gesprekken tussen mensen die uiteenlopende meningen hebben over seksuele diversiteit – kunnen ook werken. Voor het veranderen van stereotype overtuigingen is het belangrijk dat positieve geluiden over homoseksualiteit centraal staan in de dialoog, dat wil zeggen dat de sociale norm ten opzichte van acceptatie van homoseksualiteit positief moet zijn. Het effect wordt groter als die positieve geluiden afkomstig zijn van een persoon die aardig gevonden wordt.

Hoe je dit doet in jouw organisatie of omgeving? Vraag het ons!