“Ik wil dat de kinderen respectvol met elkaar communiceren.”
De belevingswerelden van leerling en leerkracht liggen vaak kilometers uit elkaar. Dat was “vroeger” al zo, maar door etnische, sociale en culturele diversiteit is dit verder toegenomen. Hoe zorg je dat je toch in gesprek kan gaan – en blijven – over politiek, cultureel of religieus gevoelige onderwerpen? In samenwerking met Het ABC zette Dander in opdracht van de Gemeente Amsterdam het project Gesprek in de Klas op. We organiseren bijeenkomsten voor leerkrachten en leerlingen van het PO, VO en MBO.

Netwerkbijeenkomsten met het team
Door middel van netwerkbijeenkomsten bouwen we met het onderwijsteam aan het bespreekbaar maken van controversiële onderwerpen in de klas, als onderdeel van burgerschapsvorming. Door een gestructureerd gesprek kom je er met het team achter waar de moeilijkheid ligt. Daarna wordt besproken wat er te doen is en aan welk type interventies behoefte is. Uitgangspunt is verder te bouwen op kennis die er al in het team is, en om samen het vuurtje aan te wakkeren om met plezier aan de slag te gaan met burgerschapsonderwijs.

Meedenksessies voor directie
“Burgerschap op school? Wat moet ik daar nou mee?” Hoe vertaal je het kerndoel burgerschap in concrete doelen en behapbare onderdelen? Een planmatige aanpak met onderling samenhangende activiteiten maakt het voor een school een stuk overzichtelijker en robuuster. Wil je daarmee geholpen worden? Wil je precies kunnen formuleren wát je leerlingen wil leren, en weten of er vooruitgang is? Dander ondersteunt directies met gestructureerde meedenksessies, ook als deel van of vervolg op het project #gesprekindeklas.

De stem van de leerling
Hoe kan je het beste lastige gesprekken voeren in de klas? Vraag het leerlingen zelf! Dander ontwikkelde een manier om met leerlingen duidelijker te krijgen wat zij van hun leerkrachten verwachten. Wat helpt bij een eerlijk en veilig gesprek over bijvoorbeeld seksuele diversiteit, over slavernij of andere religieus/politiek gevoelige onderwerpen?

Een Dandermedewerker kan leerlingen hierin een stem geven, of de leerkracht ondersteunen dit zelf te leren. Dander zorgt voor een theoretisch kader waarin de uitkomsten kunnen worden geplaatst.

Ben je nieuwsgierig geworden? Wil je meer weten, meedenken en meepraten over dit onderwerp? Kom naar onze themabijeenkomsten! Klik hier voor meer informatie.