Oudere stadbewoners voelen zich soms ver afstaan van het leven in hun wijk. Als senioren niet gemakkelijk vanzelf in contact komen met buurtgenoten en als ook hun familie niet in de buurt woont, ligt sociaal isolement op de loer.

Sociale cohesie tussen ouderen en hun wijk
De Opstapweek is een initiatief om sociaal isolement te voorkomen. In de Opstapweek werken ouderen samen met een projectteam en lokale vrijwilligers aan sociale cohesie in de wijk en aan nieuwe netwerken.

Hoe werkt de Opstapweek?
De Opstapweek is gericht op senioren met verschillende achtergronden. De Opstapweek is een week vol activiteiten voor ouderen om eenzaamheid aan te pakken en sociaal isolement te voorkomen. Dat gebeurt door sociale netwerken te ontwikkelen, bijvoorbeeld met uitstapjes en presentaties van lokale organisaties. Daarnaast zijn er workshops om ouderen te helpen contacten te leggen en om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Na een poosje zijn er zogeheten terugkomdagen om te kijken hoe het er dan voor staat met de deelnemers.

Eenzaamheid voorkomen
De methode wordt ingebed bij bestaande maatschappelijke organisaties in de wijk. Ouderen en vrijwilligers zijn actief betrokken bij het vormgeven van de Opstapweek.

De Opstapweek is bedacht door Dander, in samenwerking met Carol Burgemeestre van Stichting Voorbeeld.

Meer weten over de Opstapweek?
Meer weten? Vraag de beschrijving bij ons op!