Daniel Weishut

Ik laat mijn vriend Bashar op Facebook een foto zien van Christine met een kameel, gemaakt tijdens haar bezoek aan de Palestijnse Autoriteit. “Oh wat een mooie foto van een zonsondergang met een kameel!” roept Bashar uit… Mijn mond valt open van verbazing. Ziet hij werkelijk niet dat er een persoon centraal staat op deze foto? En nota bene iemand die hij kent!

Natuurlijk zag hij Christine best, maar voor hem staat zij minder centraal dan de zonsondergang. Mij daarentegen, is de zonsondergang nauwelijks opgevallen. De cultuur waarin wij zijn opgegroeid leert ons onderscheid te maken  tussen meer en minder belangrijke zaken in onze omgeving. Voor mij als ex-Hollander staat over het algemeen het individu centraal; voor de Bedouien, Bashar, is het in eerste instantie de natuur waar het om draait.

Het verschil in gezichtspunt tussen Bashar en mij is in dit geval niet  een probleem, maar in andere situaties kan de diversiteit in culturele waarden frustrerend zijn. Jij verwacht om de vriend alleen te ontmoeten, bij aankomst tref je zijn hele familie aan. Of, jullie hebben een afspraak om kwart over één, en om tien voor twee is je vriendin er nog niet. Ik heb dan de neiging om me even flink op te winden. Maar daarna volgt als snel het beeld van die foto van Christine en de kameel; Ik haal even diep adem en bedenk dat wat voor mij vanzelfsprekend is, dat niet hoeft te zijn voor een ander. Hij ziet het gewoon anders, en dat mag!

Hofstede (2001) heeft het over een aantal dimensies waarop culturen verschillen: individualisme versus collectivisme, onzekerheidsvermijding, machtsafstand en masculiniteit versus feminiteit. Een Bedouien en een Hollander verschillen ongelofelijk op alle vier dimensies. Kleinere verschillen vinden we tussen bijna elke twee culturen. Deze verschillen veroorzaken frustratie en stress. Daarom geven velen de voorkeur aan vrienden met dezelfde culturele achtergrond. Vrienden met een andere culturele achtergrond bieden echter meer mogelijkheden om je gedachtewereld te verruimen en jezelf zodoende te ontwikkelen.

Geïnteresseerd om te lezen over kansen en uitdagingen in het kader van interculturele vriendschap? Kijk op de website: https://sites.google.com/site/interculturalfriendship.

Daniel Weishut is klinisch psycholoog en management consultant in Jeruzalem. Hij promoveerde recent op het onderwerp interculturele vriendschap.