Veel Joodse ouderen in Nederland maken zich zorgen over de jeugd van tegenwoordig: waar houden jongeren zich momenteel mee bezig, en wat weten ze eigenlijk over de Tweede Wereldoorlog? Vooral de onbekendheid met jongeren met een etnische achtergrond of islamitische afkomst lijkt bij Joodse ouderen groot te zijn. Aan de andere kant hebben jongeren ook veel vooroordelen over ouderen in het algemeen, soms over Nederlanders met Joodse achtergrond, en de verhalen over de Tweede Wereldoorlog kennen ze zelden uit de eerste hand.

Brievenuitwisseling en ontmoeting
Om een brug te slaan tussen ouderen en jongeren ontwikkelde Joodse welzijnsinstelling Joods Welzijn het project ‘Niet van Gisteren’. Door middel van het schrijven van brieven komen jongeren en Joodse ouderen meer te weten over elkaars cultuur, geschiedenis, leefsituatie en interesses. Dander voert in 2012 het project ‘Niet van Gisteren’ uit. In nauwe samenwerking met de Joodse welzijninstelling, de ouderen en twee vmbo-scholen in Deventer en Amstelveen wisselen 30 jongeren van diverse achtergronden brieven uit met 15 ouderen van Joodse afkomst. Na de brievenuitwisseling ontmoeten de leerlingen en ouderen elkaar voor de eerste keer in de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam. Alle brieven worden uiteindelijk gebundeld in een speciale publicatie. Kijk hier voor de laatste editie.

Zeer belangrijk project
De jongeren en ouderen bevestigen dat ze door de brievenwisseling heel anders naar elkaar zijn gaan kijken. Zo vertelde één van de oudere brievenschrijvers: “Ik wil jullie vertellen dat ik dit een verschrikkelijk belangrijk project vind waaraan ik met veel overtuiging heb meegedaan. Het doorgeven van een stuk geschiedenis in de vorm van mijn eigen ervaring is voor de leerlingen beter te begrijpen dan een verhaal uit een boek.” Of in de woorden van scholier Omar: “ik wist niet dat Joden zulke aardige mensen zijn. Vroeger in Afghanistan hoorde ik alleen maar dat Joden slechte mensen waren die anderen dood wilden hebben”.