Diversiteit: verschillen én overeenkomsten
Iedereen is anders. Mensen verschillen van elkaar in cultuur, opvattingen, etniciteit, gewoonten of geaardheid. Sommige verschillen zijn zichtbaar, andere niet. Sommige zijn ongemakkelijk, andere juist prikkelend. Mensen zijn niet alleen verschillend, maar hebben ook overeenkomsten. En die vormen het uitgangspunt van Dander.

Wat doet Dander?
Dander werkt aan maatschappelijke vraagstukken met een nuchtere aanpak. Uitgangspunt voor onze werkzaamheden is up-to-date sociaal wetenschappelijke kennis.

Voor wie werken wij?
Vaak werken we in opdracht van overheden, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en bedrijven, maar ook starten we zelf projecten. Wij willen een creatieve en gefundeerde bijdrage leveren aan sociale vraagstukken rond onderwijs, arbeid, zorg en welzijn.

Klik hier voor de Danderfolder!