Welkom in mijn Wijk

Welkom in mijn Wijk is een uitwisselingsprogramma voor basisscholen. Het programma versterkt het (zelf)vertrouwen bij kinderen om met onbekende kinderen om te gaan. Het leert basisschoolleerlingen ook over verschillende wijken in hun eigen woonplaats. Kinderen krijgen in Welkom in mijn Wijk de kans om kennis te maken met leeftijdsgenoten uit andere wijken, met verschillende achtergronden.

Thuis voelen in de stad
Je moet je thuis kunnen voelen in de stad waarin je leeft. En als volwassene moet je er goed functioneren. Daarom is het belangrijk dat je om kunt gaan met mensen die anders lijken dan jijzelf. Kinderen vinden een ontmoeting met anderen die op het eerste gezicht van hen verschillen vaak eng. Ze vragen aan de leerkracht: ‘Juf, wat nou als alle Hollandse kinderen ons stom vinden?’

Dat is niet gek, want veel kinderen groeien op (op school, in hun wijk) zonder in contact te komen met jongeren van andere etnische groepen en sociale klassen. Welkom in mijn Wijk geeft kinderen gelegenheid zélf uit te maken wie ze aardig vinden en wie niet. ‘Mijn ouders zeggen altijd dat ik bij die kinderen uit de buurt moet blijven, maar eigenlijk zijn ze net zoals ik,’ horen begeleiders vaak na afloop.

Hoe werkt Welkom in mijn Wijk?
Kinderen uit de bovenbouw van twee basisscholen die verschillen in leerlingpopulatie nemen elkaar mee op stap in hun wijk en werken samen aan opdrachten. Door de interactie en het gezamenlijk werken aan doelen, maken ze kennis met elkaar en met verschillende wijken in de stad.

Tijdens de eerste projectweek ligt de nadruk op de eigen achtergrond, school en wijk. Op de website Welkom in mijn Wijk maken de kinderen voor het eerst kennis met hun groepsgenoten van de partnerschool. De tweede week staat in het teken van het samen op stap gaan.

Te gast in je eigen stad
De groepjes zijn zo ingedeeld dat de leerlingen de ene keer gastheer of -vrouw zijn in hun eigen wijk, en de andere keer te gast zijn in de wijk van de andere leerlingen. Voor het uitvoeren van de opdrachten en activiteiten moeten alle kinderen meedoen. Zo leren ze optimaal van elkaar.

Welkom in mijn Wijk is ontwikkeld door Dander in samenwerking met onderzoeker en politicoloog Anita van der Stap.

Klik hier voor de allernieuwste WIMW-folder.