Consulenten Trainen voor Versterken Allochtone Mantelzorgers

Veel Nederlanders zorgen intensief voor een ziek of gehandicapt familielid, iets wat wel mantelzorg wordt genoemd. Onder hen veel allochtone Nederlanders, en dan vooral allochtone vrouwen.

Onzichtbare zorg
Allochtone mantelzorgers zijn vaak veel jonger dan autochtone mantelzorgers en zorgen over een langere periode voor hun familielid. Soms weten ze niet dat ze ondersteuning kunnen krijgen. Maar ook als zij dat wel weten, betekent dat nog niet dat ze er gebruik van maken.

Hoe ondersteun je allochtone mantelzorgers?
In opdracht van de Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) ontwikkelde Dander een programma voor professionals om goed in te spelen op de ondersteuningsbehoeften van allochtone mantelzorgers. Het trainingsprogramma diende als uitgangspunt voor initiatieven op lokaal en regionaal niveau.