Effectieve Gesprekken

Vind je het als leerkracht lastig om religieus/politiek gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken? Schrik je van extreme uitspraken in de klas? Je bent niet de enige. Eén op de acht leraren in Amsterdam, vindt dat gevoelige onderwerpen niet meer besproken kunnen worden. Een training Effectieve Gesprekken biedt handvatten om dit wel te doen.

Omgaan met Verschillen

Hoe begeleid je leerlingen met een heel andere achtergrond dan jijzelf? Hoe bevorder je begrip tussen leerlingen met verschillende achtergronden? En hoe overbrug je de verschillen in leef- en belevingswerelden van de leerlingen en hun ouders?

Trainen voor Interculturalisatie

Vrijwilligersorganisaties hebben een groeiende behoefte aan vrijwilligers, en vooral aan vrijwilligers uit verschillende culturen. Hoe kunnen vrijwilligersorganisaties hierop inspelen?

Omgaan met Agressie

Personeel op luchthavens krijgt veel te maken met agressie van reizigers. Naast intimidatie, belediging en bedreiging, worden zij soms zelfs geconfronteerd met fysiek geweld. Verschillen in culturele achtergrond en taal kunnen hierin meespelen.

Zelfredzaamheid Laagopgeleide Werkzoekenden

Welke vaardigheden heb je nodig om op de arbeidsmarkt te slagen? Wat staat je te wachten als je (weer) aan het werk gaat? Voor een onderwijsinstelling die is gericht op inburgering en re-integratie ontwierp Dander trainingen voor autochtone en allochtone volwassenen.

Versterken Allochtone Mantelzorgers

Veel Nederlanders zorgen intensief voor een ziek of gehandicapt familielid, iets wat wel mantelzorg wordt genoemd. Onder hen veel allochtone Nederlanders, en dan vooral allochtone vrouwen.