Training werven en selecteren: diversiteit en inclusie

Uit onderzoek blijkt dat werkgevers onbewust vooroordelen hebben in het aannemen van werknemers. Dit kan nadelig zijn voor uw organisatie! Leer hiermee omgaan in de training werven en selecteren: diversiteit en inclusie.

Sommige onderwerpen geven onrust in de klas…

Vind je het als leerkracht lastig om religieus/politiek gevoelige onderwerpen te bespreken of schrik je van extreme uitspraken in de klas? Je bent niet de enige! Een training Effectieve Gesprekken biedt handvatten.

Omgaan met Verschillen

Hoe begeleid je leerlingen met een heel andere achtergrond dan jijzelf? Hoe bevorder je begrip tussen leerlingen met verschillende achtergronden? En hoe overbrug je de verschillen in leef- en belevingswerelden van de leerlingen en hun ouders?

Trainen voor Interculturalisatie

Vrijwilligersorganisaties hebben een groeiende behoefte aan vrijwilligers, en vooral aan vrijwilligers uit verschillende culturen. Hoe kunnen vrijwilligersorganisaties hierop inspelen?

Omgaan met Agressie

Personeel op luchthavens krijgt veel te maken met agressie van reizigers. Naast intimidatie, belediging en bedreiging, worden zij soms zelfs geconfronteerd met fysiek geweld. Verschillen in culturele achtergrond en taal kunnen hierin meespelen.

Zelfredzaamheid Laagopgeleide Werkzoekenden

Welke vaardigheden heb je nodig om op de arbeidsmarkt te slagen? Wat staat je te wachten als je (weer) aan het werk gaat? Voor een onderwijsinstelling die is gericht op inburgering en re-integratie ontwierp Dander trainingen voor autochtone volwassenen en volwassenen met een migratieachtergrond.

Versterken van Mantelzorgers

Naar schatting doet 1 op de 3 Nederlanders aan mantelzorg. Onder hen is een aanzienlijk deel Nederlanders met een migratieachtergrond, en het betreft vaak vrouwen.