Vrijwilligersorganisaties Trainen voor Interculturalisatie

Vrijwilligersorganisaties hebben een groeiende behoefte aan vrijwilligers, en vooral aan vrijwilligers uit verschillende culturen. Hoe kunnen vrijwilligersorganisaties hierop inspelen? Dander formuleerde een antwoord op deze vraag met een training voor vrijwilligersorganisaties.

Allianties tussen allochtone en autochtone organisaties
Dander zette voor een aantal vrijwilligersorganisaties een netwerk op en introduceerde methodieken en instrumenten voor interculturalisatie. In beleidsadviezen voor autochtone en allochtone besturen van vrijwilligersorganisaties stond de vraag centraal wat diversiteit eigenlijk betekent voor de teams.

De trainingen resulteerden onder meer in allianties tussen allochtone en autochtone vrijwilligersorganisaties, zodat er gebruik kon worden gemaakt van elkaars netwerk en expertise.