Gesprek in de Klas

Gesprek in de Klas gaat over het bespreekbaar maken van controversiële maatschappelijke onderwerpen. Het is een onderdeel van burgerschapsvorming op school. Met Gesprek in de Klas wakkeren we het vuurtje aan om werkelijk aan de slag te gaan met burgerschapsonderwijs.

Welkom In Mijn Wijk

Welkom in mijn Wijk is een uitwisselingsprogramma voor basisscholen. Kinderen krijgen in Welkom in mijn Wijk de kans om kennis te maken met leeftijdsgenoten uit andere wijken, met verschillende achtergronden.

Urban Tour - Junior City Guide

Zie Amsterdam als nooit tevoren! Neem een unieke ‘urban tour’ en ontdek de stad door de ogen van een jonge Amsterdammer. Ervaar hoe mensen van verschillende leeftijden en achtergronden écht leven in Amsterdam. 

All In

Leerlingen kunnen zich ongenuanceerd uitlaten over anderen. Zijn het dan puberale opmerkingen of gaat het om discriminatie? Wanneer en hoe reageer je als docent?

De Opstapweek

In de Opstapweek werken ouderen samen aan sociale cohesie in de wijk en aan de opbouw van nieuwe netwerken. Eenzaamheid onder ouderen wordt bestreden.

Help! Een Homo

Dander ontwikkelt en begeleidt interventies om de acceptatie van homoseksualiteit te vergroten.

WerkWijs

WerkWijs is een training die vmbo-leerlingen effectief voorbereid op een stage of bijbaan, door te werken aan hun sociale vaardigheden. De leerlingen oefenen met echte professionals.

Vier Het Leven

Stichting Vier het Leven organiseert theater- en concertbezoeken voor migranten- en vluchtelingensenioren die niet meer zo snel alleen de deur uitgaan.

Brievenproject 'Niet van Gisteren'

‘Niet van Gisteren’ bestaat uit een brievenuitwisseling tussen Joodse ouderen en vmbo-leerlingen, met als doel een brug te slaan  tussen verschillende generaties en culturen.