Samenleven
Mensen brengen een belangrijk deel van hun leven door op het werk, op school en in de wijk. Samenleven betekent omgaan met onderlinge verschillen die er zijn. Niet alleen tussen verschillende bevolkingsgroepen, maar ook binnen groepen. Verschillen kunnen tot spanningen leiden, maar kunnen ook bijdragen aan de kracht van een organisatie, aan resultaten op school en aan de leefbaarheid van de wijk.

Oog voor verschillen én overeenkomsten
Mensen zijn niet alleen verschillend, maar ze hebben ook overeenkomsten. Iedereen is bijvoorbeeld op zoek naar aandacht, erkenning, verwantschap en een veilige omgeving. Dander kijkt daarom niet alleen naar de verschillen, maar ook naar de overeenkomsten. Daar ligt de basis om prettig samen te kunnen leven en werken – zonder de verschillen te negeren.

Wat doet Dander?
Dander werkt aan maatschappelijk relevante vraagstukken met een kritische instelling en een realistische aanpak. We gebruiken sociaal wetenschappelijke kennis als uitgangspunt voor ons werk. Vaak werken we in opdracht van overheden, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en bedrijven, maar ook starten we zelf projecten.

Wij willen een creatieve en gefundeerde bijdrage leveren aan sociale vraagstukken rond onderwijs, arbeid, zorg en welzijn. Wij werken daarin graag samen met individuen en organisaties die net als wij, aan een betere samenleving willen werken. Door ons brede netwerk, ruime ervaring en persoonlijke aanpak zijn wij in staat gevoelige informatie te verzamelen en verschillende doelgroepen met elkaar te verbinden.