Sociale Veiligheid

Je veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren en presteren. Tegelijkertijd is een gevoel van veiligheid vaak subjectief. Hoe kan je dan een algeheel gevoel van veiligheid creëren als dat voor iedereen verschilt? Dat is waar Dander van pas komt.

Onderzoeksmethoden

Dander hanteert een grote diversiteit aan onderzoeksmethoden om iets tot de bodem uit te zoeken. Lees hier meer over hoe we dat precies doen.

Interculturalisatie van Zorg en Welzijn

Veel zorg- en welzijnsinstellingen houden zich bezig met hoe zij de zorg effectief kunnen afstemmen op de multiculturele samenleving. Dit vraagt om een veranderingsproces op twee niveaus: zowel personeelsbeleid als aanbod.

Schooluitval Jongeren met Migratieachtergrond

Steeds meer jongeren uit migrantengezinnen zijn succesvol en ronden een opleiding af. Toch blijft het percentage schoolverlaters onder leerlingen met een andere achtergrond hoog. Onderwijs is natuurlijk een belangrijke stap op weg naar een succesvolle maatschappelijke carrière.