Leerkrachtentraining Omgaan met Verschillen

Het maakt natuurlijk uit of je lesgeeft op een school in Amsterdam West of in Monnickendam. Of dat je voor een zogenaamde witte, zwarte of gemengde klas staat.

Diversiteit in de klas
Hoe begeleid je leerlingen met een heel andere achtergrond dan jijzelf? Hoe bevorder je begrip tussen leerlingen met verschillende achtergronden? En hoe overbrug je de verschillen in leef- en belevingswerelden van de leerlingen en hun ouders?

Dander ontwikkelde een training voor leerkrachten die ingaat op hoe je als leerkracht kunt omgaan met verschillen. Aan de orde komen bijvoorbeeld de kenmerken van witte, zwarte en gemengde scholen, het vormen van identiteit bij leerlingen, de invloed van de leerkrachtverwachtingen en het voeren van moeilijke gesprekken.
Afhankelijk van de vraag van de school kan de traning deel uitmaken van een breder traject, dat ingaat op schoolvisie en schoolcultuur, schoolbeleid en onderwijsactiviteiten.