Hoog- en laagcontext

Culturen kunnen op veel gebieden van elkaar verschillen. De Amerikaanse antropoloog Hall maakte een verdeling tussen de culturen, namelijk hoge en lage context culturen. In een hoge context cultuur wordt indirect en impliciet gecommuniceerd. Hier komt vaak veel achtergrond informatie bij kijken. In een lage context cultuur daarentegen wordt direct en expliciet gecommuniceerd. Wanneer je meer inzicht hebt in deze verschillen wordt het makkelijker iemand met een andere culturele achtergrond te begrijpen, om verschillen te benoemen en te overbruggen.

Hoge context
Hoge context culturen vind je in Azië, Zuid-Europa, Midden-Oosten, Latijns-Amerika, Afrika en in de landen rondom de Middellandse Zee. In deze culturen gaat men ervan uit dat misinterpretatie vrijwel onmogelijk is. Meestal zijn dit ook groepsculturen en een half woord is al voldoende om elkaar te begrijpen. Als je iets vraagt aan iemand uit een hoge context cultuur, zal je geen duidelijk antwoord krijgen. Je moet zoeken naar de onderliggende betekenis. Ook kan ‘ja’ zowel ‘ja’ als ‘nee’ betekenen.

Lage context
Lage context culturen vind je in Noordwest-Europa, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. Alles wordt zo expliciet mogelijk verwoord om misinterpretatie te voorkomen. Achtergrondinformatie die belangrijk is om iets efficiënt te bespreken, nemen significante proporties aan. Denk hierbij aan: agenda’s, notulen, contracten enz.

(Bron tekst: http://teamleidersacademie.nl/teamleiderschap-academie/multiculturele-samenleving-4/hoge-en-lage-context-culturen-de-verschillen/)