Gesprek In De Klas

“Ik wil dat de kinderen respectvol met elkaar communiceren.”
De belevingswerelden van leerling en leerkracht liggen vaak kilometers uit elkaar. Dat was “vroeger” al zo, maar door etnische, sociale en culturele diversiteit is dit verder toegenomen. Hoe zorg je dat je toch in gesprek kan gaan – en blijven – over politiek, cultureel of religieus gevoelige onderwerpen? In samenwerking met Het ABC zette Dander in opdracht van de Gemeente Amsterdam het project Gesprek in de Klas op.

Netwerkbijeenkomsten met het team
Met netwerkbijeenkomsten wissel je kennis uit met je onderwijsteam over het hoe en waarom van controversiële onderwerpen in de klas. Het is onderdeel van burgerschapsvorming en gaat over botsende waarden. Door een gestructureerd gesprek komt je met het team erachter waar de moeilijkheid ligt. Daarna bespreek je wat er te doen is en aan welk type interventies behoefte is. Uitgangspunt is te bouwen op kennis die er al in het team is en om vaardiger met plezier te werken

Meedenksessies voor directie
“Burgerschap op school? Wat moet ik daar nou mee?” Hoe vertaal je het kerndoel burgerschap in concrete doelen en behapbare onderdelen? Een planmatige aanpak met onderling samenhangende activiteiten maakt het voor een school een stuk overzichtelijker en robuuster. Wil je daarmee geholpen worden? Wil je precies kunnen formuleren wát je leerlingen wil leren en weten of er vooruitgang is? Dander ondersteunt directies met gestructureerde meedenksessies, ook als deel of vervolg op het project #gesprekindeklas.

De stem van de leerling
Hoe kan je het beste lastige gesprekken voeren in de klas? Vraag het leerlingen zelf! Dander ontwikkelde een manier om met leerlingen duidelijker te krijgen wat zij van hun leerkrachten verwachten. Wat helpt bij een eerlijk en veilig gesprek over bijvoorbeeld seksuele diversiteit, over slavernij of andere religieus/politiek gevoelige onderwerpen?

Een Dandermedewerker kan de klas begeleiden of de leerkracht steunen dit zelf te doen. Dander zorgt voor een theoretisch kader waarin je de uitkomsten kan plaatsen.