Dander werkt aan maatschappelijke vraagstukken op de volgende werkgebieden:

Zorg en Welzijn

Dander identificeert knelpunten op het gebied van diversiteit bij zorg en welzijn. Wij richten ons op oplossingen door bijvoorbeeld activering van vrijwilligers en ondersteuning van mantelzorgers met een migratieachtergrond. Senioren met diverse achtergronden hebben Dander’s speciale aandacht. Mensen in Nederland worden immers steeds ouder, en de vraag naar ondersteuning diverser.

Onderwijs

Op scholen en onderwijsinstellingen krijgen leerlingen en leerkrachten te maken met uiteenlopende opvattingen en achtergronden. Dander werkt aan interculturele competenties van docenten en leerlingen om onderwijsprestaties te optimaliseren. Ook bieden wij projectmanagement bij projecten over burgerschap.

Diversiteit én Inclusie op de Arbeidsmarkt

Diversiteit gaat niet alleen over man of vrouw, oud of jong, of etnische achtergrond. Voor Dander betekent diversiteit ook inclusie, oftewel oog hebben om talenten te gebruiken en niet verblind zijn door de verschillen. Dander geeft ondersteuning bij werving- en selectieprocedures, opzetten van mentoring en communicatietrainingen op de werkvloer.

Fun fact: wist je dat diverse teams slimmer zijn en met meer creatieve oplossingen komen? Lees verder!

Seksualiteit

In veel orthodox-religieuze en etnische gemeenschappen is seksualiteit een onderwerp waar men niet gemakkelijk over spreekt. Voor velen is seksuele diversiteit een nog groter taboe. Dander heeft veel ervaring in het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit en het tegengaan van discriminatie. Naast het ondersteunen van ouders en opvoeders, werken we met maatschappelijke organisaties die sociale acceptatie van homoseksualiteit willen vergroten.